Giới thiệu

Chào bạn,

Tôi là Thịnh, một freelancer kiếm sống bằng làm web dạo.

Tôi đang cố gắng tìm ra giọng mình, vùng ngôn từ của mình bằng thực hành viết. Blog này là nơi tôi thể hiện những suy nghĩ, những mớ bòng bong trong đầu trở nên hiệu hữu dưới hình hài ngôn từ.

Cám ơn bạn đã ghé thăm!