Dịch vụ

Các dạng website tôi có thể làm tốt: web tin tức, giới thiệu doạnh nghiệp, web bán hàng, web wiki (Knowledge-Base).
Chi tiết công việc xin liên hệ email: thinh@phamhungthinh.com