Donate

Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp tôi có thêm thời gian viết. Mọi đóng góp xin gửi về:

Tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản: 19027896455016
Chủ tài khoản: Phạm Hùng Thịnh
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Chi nhánh: Hội sở, Hà Nội
Nội dung chuyển khoản: Họ-tên-bạn – blog

hoặc

PAYPAL: phamhungthinh86@gmail.com
Vui lòng chọn Send to Friends and Family để không mất phí.

Xin cám ơn!